Koolmonoxidevergiftiging: voorkomen is beter dan genezen.

Koolmonoxidevergiftiging: Ieder jaar zijn er nog steeds veel mensen die in het ziekenhuis belanden met een koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast zijn er jaarlijks alleen al in Nederland ongeveer 10 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Koolmonoxide

Koolmonoxide is een giftig gas dat zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het giftige koolmonoxide (CO) komt vrij bij onvoldoende verbranding van gas of hout. Wat kunt u doen om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen?

Tips

  • Laat de cv-ketel, combiketel, kachel of geiser regelmatig onderhouden door een erkend installateur.
  • Indien er in de vlam van een installatie een geel en/of oranje vlam brand wijst dit op een gebrek aan zuurstof. Bij een optimale verbranding is de vlam blauw. Neem direct contact op met een erkend installateur wanneer de vlam in het toestel geel of oranje is.
  • Als het toestel sporen van roest, corrosie of roet vertoont, wijst dit op achterstallig onderhoud van de installatie. Dit heeft directe gevolgen en zorgt voor een slechte verbranding. Laat uw toestel direct onderhouden.
  • Check of de aansluitingen van het rookgas- af en aanvoerkanaal intact zijn. Als de kanalen niet goed zijn gemonteerd kan dit een optimale trek verstoren.
  • Zorg ervoor dat uw verbrandingstoestel jaarlijks wordt gecontroleerd en onderhouden door een erkend installateur.
  • Verwijder bij een houtkachel regelmatig het as. Indien de as tot aan het rooster komt heeft dit gevolgen voor de ventilatie en wordt er niet meer optimaal geventileerd. Hierdoor wordt de verbranding verminderd en krijgt koolmonoxide een grotere kans on zich te vormen.
  • Laat de schoorsteen één maal per jaar reinigen. Laat de vakman direct verbindingen van de luchtdichtheid nakijken.
  • Muren en vensters die bedekt zijn met damp kunnen wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrandingsgassen. Neem contact op met een vakman.
  • Ventileer uw huis goed en regelmatig. Uw gezondheid en die van uw huisgenoten is gebaat bij een regelmatige ventilatie. In de praktijk betekent niet dat de hele dag de ramen of deuren op moet zetten. Het openzetten van bijvoorbeeld luchtroosters of klepramen volstaat.
  • Plaats één of meerdere koolmonoxidemelders.

Meer weten over hoe koolmonoxidevergiftiging te voorkomen? Wij helpen u graag verder.